Kiedy coraz więcej z nas kwestionuje sposób, w jaki żyjemy, nie można już dłużej przymykać oczu na wpływ floty na środowisko naturalne. Poprawa zrównoważonego rozwoju nie jest tylko kwestią leasingu pojazdów elektrycznych. Wiemy z doświadczenia, że chodzi o umożliwienie stopniowej transformacji z kompleksowymi rozwiązaniami, które przyniosą korzyści zarówno kierowcom, jak i Twojej firmie.

Wśród szerokiego wachlarza środków zrównoważonego zarządzania flotą pojazdów, możemy pomóc Ci znaleźć najlepszą kombinację, która pozwoli osiągnąć rzeczywisty wpływ na środowisko. Należą do nich m.in. elektryfikacja flot, budowa infrastruktury do obsługi załadunku i współdzielenia oraz poszerzenie zakresu opcji mobilności. Idąc dalej, przewidujemy szkolenia i wsparcie w zakresie zarządzania procesem przechodzenia na bardziej zrównoważony rozwój i mniejszy wpływ na środowisko. Ponadto istnieje jeszcze większy potencjał, który można wykorzystać, angażując klienta końcowego w doprowadzenie naszej podróży do zerowej emisji zanieczyszczeń i płynności ruchu.