Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich danych, które Dragintra bvba (zwana dalej „Dragintra” lub „my” / „nas” / „nasz”) zbiera od swoich klientów i innych odwiedzających jej strony internetowe.

Do podstawowych usług Dragintry należy między innymi zarządzanie flotą pojazdów oraz mobilność. Działania te nie odbywają się za pośrednictwem witryn internetowych, ale za pośrednictwem oddzielnych, zabezpieczonych środowisk.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych na naszych stronach internetowych. Poprzez nasze strony internetowe odwiedzający mogą rejestrować się w celu pobierania białych ksiąg, subskrybowania biuletynów, zapisywania się do udziału w seminariach i / lub otrzymywania informacji o spotkaniach.

Dragintra działa jako administrator danych w rozumieniu ogólnych przepisów o ochronie danych (RODO). Nasze dane kontaktowe są następujące:


Dragintra bvba
Selstbaan 21
2950 Kapellen, Belgia
Tel.: +32 (0)3 660 700
E-mail: info@dragintra.com

Przetwarzanie danych osobowych

Dragintra przywiązuje dużą wagę do prywatności swoich klientów i osób odwiedzających jej strony internetowe i dlatego przestrzega wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz innych przepisów i regulacji dotyczących prywatności. Dane osobowe relacji biznesowych, klientów i gości są przetwarzane i chronione z najwyższą starannością.

Niniejsza polityka prywatności opisuje, jakie dane osobowe przetwarzamy dla każdej usługi i do jakich celów.

Odwiedzanie stron internetowych

Dragintra wykorzystuje na swoich stronach pliki cookies. Używane przez nas pliki cookie nie zawierają danych osobowych i są przechowywane anonimowo. Więcej informacji o rodzaju plików cookie, których używamy, można znaleźć w Oświadczeniu o plikach cookie na naszej stronie internetowej.

Spotkania i udział w seminariach

Jeśli odwiedzający poprosi o informacje o spotkaniach, kursach lub uczestnictwie w seminariach, przetwarzamy następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko │ Stanowisko │ Nazwa firmy │ E-mail │ Adres (opcjonalnie) │ Telefon (opcjonalnie)

Powyższe dane są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia żądanych informacji i / lub rejestracji do udziału w seminarium. Ponadto Dragintra wykorzystuje te dane do komunikacji z Tobą. Podany adres e-mail może być również używany do wysyłania biuletynów cyfrowych (patrz punkt 3).

Biuletyny

Twój adres e-mail przetwarzamy wyłącznie w celu wysyłania jednego lub więcej naszych cyfrowych biuletynów. Wysyłamy biuletyn, aby informować Cię o interesujących nowościach dotyczących naszych produktów i / lub usług i / lub nowościach od stron trzecich. Jeśli nie chcesz już otrzymywać tego biuletynu, możesz zrezygnować z subskrypcji, korzystając z linku podanego w biuletynie. Ponadto zawsze możesz zrezygnować z subskrypcji, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@dragintra.com.

Jeśli nie chcesz już, abyśmy używali Twojego adresu e-mail, Twoja prośba zostanie rozpatrzona przez Dragintra w ciągu pięciu dni roboczych. Może się zatem zdarzyć, że po anulowaniu subskrypcji nadal otrzymasz kilka wiadomości.

Białe papiery

Jeśli dokument zostanie pobrany ze stron Dragintra, przetwarzamy następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko │ Stanowisko │ Nazwa firmy │ E-mail

Dane te są przetwarzane w celu dostarczenia Ci białej księgi. Ponadto poprosimy Cię o zgodę na przesyłanie informacji związanych z tematyką pobranego dokumentu na podany adres e-mail. Możesz wycofać to zezwolenie w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@dragintra.com.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Nie przechowujemy Twoich danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do celów, w których są one przetwarzane. Jeśli wprowadzisz dane na naszej stronie internetowej w jednym z celów określonych powyżej, zachowamy Twoje dane do momentu, gdy wskażesz, że nie chcesz już korzystać z naszych usług, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@dragintra.com.

Czy Twoje dane osobowe są bezpieczne?

W celu ochrony Twoich danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem oraz w celu zapewnienia jak największej dokładności Twoich danych osobowych Dragintra podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Obejmuje to wewnętrzny proces autoryzacji dla naszych pracowników, wewnętrzną procedurę obsługi wycieków danych, codzienne tworzenie kopii zapasowych naszej bazy danych oraz korzystanie z szyfrowanego połączenia z naszymi serwerami.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Dragintra nie przekazuje Twoich danych osobowych podmiotom trzecim bez Twojej zgody, chyba że jest to wymagane przez prawo lub na podstawie orzeczenia sądu.

W przypadku niektórych naszych usług korzystamy z usług stron trzecich, które działają jako podmioty przetwarzające dane osobowe na odpowiedzialność Dragintra. W niektórych przypadkach mogą to być dostawcy usług w zakresie prowadzenia działań marketingowych. Polegamy wyłącznie na podmiotach przetwarzających dane, które zapewniają odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Z tymi stronami trzecimi zawrzemy umowy o przetwarzanie danych, w których jasno określone są umowy dotyczące bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

Czy Twoje dane osobowe są przetwarzane poza EOG?

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych organizacjom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Jeśli to się zmieni, poinformujemy Cię o tym w polityce prywatności.

Jakie masz prawa?

Zawsze masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy w rozsądnych odstępach czasu. Po przejrzeniu możesz poprosić nas o poprawienie lub usunięcie. Ponadto możesz zablokować przetwarzanie swoich danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć. Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@dragintra.com.

Pytania lub skargi?

Twoja opinia jest dla nas ważna. Jeśli masz pytania i / lub uwagi dotyczące sposobu, w jaki Dragintra postępuje z Twoimi danymi, lub jeśli chcesz przejrzeć swoje dane osobowe, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@dragintra.com.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, możesz złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych (DPA), który nadzoruje przestrzeganie przepisów i regulacji dotyczących prywatności. Więcej informacji na temat składania skargi do organu ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej www.gegevensbeschermingsautoriteit.be (www.dataprotectionauthority.be).

Niniejsza polityka prywatności może zostać zmieniona w dowolnym momencie. Najbardziej aktualną wersję polityki prywatności zawsze znajdziesz na stronie www.dragintra.com.