Mobilność bardzo szybko się zmienia. Nowe środki transportu ewoluują i powstają nowe koncepty rozwoju infrastruktury transportowej. Pojawiające się alternatywy w zakresie mobilności, zmieniające się przyzwyczajenia pracowników oraz zwiększająca się liczba osób pracujących w domu i na odległość wymagają nowego sposobu myślenia, zróżnicowanej wiedzy i gotowości do podejmowania decyzji o dużym wpływie na efektywność. Dzięki naszej ofercie doradczej i szkoleniowej pomagamy Państwu być liderem zmian i rozwijać koncepcję mobilności.

Czy prowadzisz i zarządzasz własną flotą? Możemy pomóc, dzieląc się naszą wiedzą i doświadczeniem oraz udostępniając w razie potrzeby flotę i możliwości ekspertów w zakresie mobilności. Możemy również szkolić i dokształcać Twoich pracowników oraz menedżerów. We wszystkich tych aspektach możemy przyczynić się do zwiększenia efektywności operacyjnej i zadowolenia pracowników oraz pokierować procesem przechodzenia na elektryfikację, cyfryzację i elastyczne rozwiązania mobilne. Dragintra oferuje szeroki zakres programów szkoleniowych, rozwiązania dla ekspertów ds. mobilności oraz usługi doradcze.